GDPR    PRIVACY VERKLARING   15/12/2018

 

Wandelclub de Brugse Mettentocht met contactpersonen,
Aagje Merlevede, voorzitter en Hilde De Herdt, ledenverantwoordelijke,
Contactadres : aagje@brugsemettenwandelclub.be
 

Wandelclub “ Brugse Mettenwandelclub “ respecteert de Europese privacyverordening .

Deze algemene verordening gegevensbescherming ( AVG ),  in het Engels General data protection regulation  ( GDPR ) gaat over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerving van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van deze gegevens.

In deze Privacy policy (of privacy statement) willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens

Als je lid wordt van onze wandelclub, verzamelen we je naam, adres, geboortedatum, nationaliteit, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en aansluitingsdatum. We hebben alleen gegevens die je zelf hebt medegedeeld. Deze gegevens bewaren we gedurende twee jaren na einde lidmaatschap.

Deze gegevens worden gebruikt voor :

  • De ledenadministratie door onze wandelclub, deze worden bijgehouden en bewaard door de secretaris

  • De ledenadministratie van de overkoepelende organisatie Wandelsport Vlaanderen

  • Het bezorgen van ons ledenblad “ het Wandelnieuws “ en voor mededelingen/uitnodigingen in verband met activiteiten georganiseerd door onze wandelclub

  • Ten behoeve van een organisatie van een wandeling

 

De bestuursleden ontvangen een excelfile met de ledenlijst dit ten behoeve van contactname in functie van activiteiten van onze wandelclub.

Behoudens de hierboven vermelde gevallen worden je gegevens nooit doorgegeven aan derden.

Onze club publiceert geregeld foto’s van clubleden of eventuele andere personen. Dit in ons clubblad, op onze facebook-pagina en onze website. De foto’s worden telkens genomen in normale clubverband, met respect voor de afgebeelde personen. Daarbij wordt er op gelet dat ze niet aanstootgevend zijn. Wij gaan er vanuit  dat je geen bezwaar hebt tegen de publicatie van de foto’s die te maken hebben met activiteiten van de club.

Mocht je daar toch bezwaar tegen hebben, dan kan je dat melden aan het bestuur. We zullen je bezwaar respecteren en geen foto’s van jou publiceren.

Mocht je klachten hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen we om direct contact met ons op te nemen.

Het bestuur van de wandelclub