top of page

     Ontstaan en geschiedenis 

- Brugse metten wandelclub vanaf het eerste moment tot vandaag

 > De brugse mettentocht werd voor de eerste maal georganiseerd in 1977. de tocht ging door naar   aanleiding van de plaatselijke viering van het feest van de Vlaamse gemeenschap en werd ingericht
 door het 11 juli-komitee van de stad Brugge. het was een groepswandeling met diverse attracties.
  Een  honderdtal sympathisanten namen er aan deel. na 24 jaar kwam er in 2000 plots en               onaangekondigd een   einde aan deze traditie. Dit wandelevenement was niet aangesloten bij
 een wandelfederatie.
 > Een comité, hoofdzakelijk bestaande uit leden van de internationale guldensporen marathon van   Vlaanderen nam in 2002 de verdwenen wandeltocht in handen.
>  Een wandelclub werd opgericht waarvan  Denis Vermeire de eerste voorzitter was.
>  De Brugse metten wandelclub -bmw- kon rekenen op de steun van het 11 juli-komitee.
-  Onmiddellijk   werd aangesloten bij de Vlaamse wandel- en joggingliga
 die het stamnummer 429 toekende.
 > In de vergadering van 3 oktober 2001 wordt een bestuur samengesteld met volgende leden :   Boussemaere Joël, Depouvre Rudy, De Soete Veerle, Neyts Jacques, Van Brugghe  Jan,
 Van Den Driessche Pol, Vandevelde Marcel, Vermeire Denis en Vermeire José.
 > Denis Vermeire wordt voorzitter, José Vermeire secretaris, Veerle De Soete penningmeester
 en Marcel Vande Velde parcoursmeester.

 De Brugse mettentocht

 De wandelclub organiseert meteen de nieuwe Brugse metten wandeltocht.
 Als datum wordt zaterdag 18   mei 2002 gekozen. dit is precies -dag op dag- 700 jaar na de Brugse   metten, de volksopstand uit 1302 die aanleiding gaf tot de gulden sporen slag op 11 juli van dat jaar.
 start- en aankomst is voorzien in de stadshallen op de markt in Brugge. Een van de diverse trajecten   brengt de deelnemers over damme tot zelfs in het nederlandse sluis.
 een persconferentie stelt het evenement voor. de nieuwe wandelclub is meteen gestart.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Van links naar rechts: Veerle De Soete, lid gulden sporen marathon en penningmeester

 José Vermeire, lid 11 juli-komitee en secretaris tijl en nele uit damme; Cees Blancke, stadsomroeper

 uit Sluis; Denis Vermeire, lid 11 juli-komitee, lid gulden sporen marathon en voorzitter;

 Albert Cerisier, belleman uit Brugge; Marcel Van De Velde, lid gulden sporen marathon en   parcoursmeester, Eric Cardon, sportschepen stad Brugge; Jan Van Brugghe, voorzitter 11 juli-komitee

 en bestuurslid; Jacques Neyts, lid 11 juli-komitee en bestuurslid.

>  Nieuwe activiteiten < 

- De jonge wandelvereniging is niet passief en neemt direct het initiatief voor een nieuwe wandeltocht in   het centrum van Brugge. De Brugse metten wandelclub heeft wind in de zeilen en laat dat duidelijk   merken. hier zijn enthousiastelingen aan het werk.

> De Breydel & De Coninck wandeltocht

- Eén jaar na de stichting, wordt in 2003 reeds een tweede wandelorganisatie toegevoegd.
 de Breydel & De Coninck wandeltocht is sedert dan een vast onderdeel van het programma dat
 het 11 juli-komitee in het kader van de viering van de Vlaamse feestdag jaarlijks op touw zet.
 Deze wandeltocht kende onmiddellijk heel wat bijval, met blijvend succes.

> De zeehaven Brugge wandeltocht

- In 2007 is het precies een eeuw geleden dat de “zee-haven van Brugge” werd ingehuldigd.
 Op initiatief van bestuurslid Jacques Neyts en voorzitter Denis Vermeire -indertijd beiden bestuurslid
 van de vzw zeehaven Brugge wordt een wandeltocht uitgetekend in en rond Zeebrugge.
 Voor de vele wandelaars een unieke kans om kennis te maken met Zeebrugge, zijn dorp, zijn haven
 en zijn strand.

> Overname wandelclub “De Roas Stappers”

-  In 2008 neemt de Brugse metten wandelclub de activiteiten over van de roa-stappers uit Assebroek. -   -  Roa staat voor rijks onderwijs Assebroek. Deze overname houdt ook in dat de organisatie van de   bekende arsebrouc-wandeltocht in handen komt van de bmw. Deze tocht is een traditie die
 sinds 1982 doorgaat in en rond de Brugse deelgemeente Assebroek.

> Vernieuwing en verjonging

- De vereniging evolueert bestendig. Na een vijftal jaren heeft Denis Vermeire de leiding van de club   overgedragen aan de nieuwe voorzitter Joël Boussemaere. 
- Op het ledenfeest in januari 2013 werden Veerle De Soete, Mieke Geyskens en Jacques Neyts
 in de bloemetjes gezet. Zij verlieten het bestuur. In dat jaar moest de club afscheid nemen van
 een van zijn bestuurders, Herman Poppe. Hij was de bezieler van de arsebroucktocht waar hij elk
 jaar een uniek parcours voor bedacht. Herman overleed plots op 8 november 2013.

> Het bmw-bestuur op 1-1-2018: zittend v.l.n.r.: Elise Swimberghe; Rita De Soete. Joël Boussemaere, voorzitter en Mieke Quintens, catering.

- rechtstaande v.l.n.r.: Dirk Vanslambrouck; Denis Vermeire, wandelnieuws;
 Gerard Cappelle, materiaalmeester; Marcel Vande Velde, medewerkers en parcours;
 Hilde De Herdt, secretaris; Aagje Merlevede, penningmeester; Hedwig De Soete; Rudy De Pouvre
 en Hans Van Roye.
- Sedert 9 juni 2016 heeft de bmw het statuut van vereniging zonder winstoogmerk onder het   ondernemingsnummer 0656 525 593.
 Op het traditioneel geworden ledenfeest in 2018 wordt Thérèse Desmedt gehuldigd.
 Vanaf de eerste wandeltocht neemt zij de verantwoordelijkheid op haar voor alles wat met catering
 te maken heeft. Een ‘grote madam’ geeft de fakkel door aan de jongere generatie.
 Een vereniging heeft nood aan bestendige vernieuwing en verjonging. het bestuur van de bmw kan   rekenen op nieuwe, dynamische bestuursleden. zij staan in voor een vlotte verdere werking van de   wandelclub.
> Huidig bestuur op 01-12-2022 : 
ontstaan bmw1.jpg
ontstaan bmw2.jpg
DSC_0045 (2).JPG
bottom of page